Skip to content

Oddaj władzę, zyskaj władzę.

Wyobraź sobie, że wszystkie swoje zadania przekazałeś zespołowi.

Tak, dobrze czytasz. WSZYSTKIE.

Czy taka myśl wywołuje u Ciebie poczucie dyskomfortu? Poczułeś/poczułaś się niepotrzebny/a?

A może postrzegasz to jako świetny pomysł, bo możesz teraz oddać się innym zadaniom, na które nie miałeś/łaś czasu?

Co się pojawia, gdy to sobie wyobrażasz?

Oddawanie swoich liderskich zadań członkom zespołu nazywa się delegowaniem. 

Oddawanie swoich liderskich zadań członkom zespołu wraz ze wspieraniem procesu podejmowania ryzyka oraz osobistego rozwoju nazywa się empowermentem.

 

Delegując nie oddajesz pełnej władzy. Przekazujesz zadanie i nadal jesteś za nie w pełni odpowiedzialny/a.

Stosując empowerment oddajesz władzę. Swobodę podejmowania decyzji. Ponoszenia odpowiedzialności za ryzyko oraz spijania śmietanki za sukcesy.

Wielu liderów broni się przed stosowaniem empowermentu, gdyż boją się utraty autorytetu, władzy i kontroli. Patrzą na zespół jak na konkurencję.

Boją się utraty stanowiska, wszak będą zbędni, gdy zespół przejmie wszystko!

 

Najbardziej władzy trzymają się ci, którzy nie są pewni siebie i wartości swojego przywództwa.

Tymczasem prawdziwy lider to taki, który jak reżyser spektaklu stoi w cieniu i obserwuje grę swoich aktorów na scenie. Jest obecny na premierze, obserwuje, wyciąga wnioski i udziela wskazówek. Ale nie musi pojawiać się na każdym kolejnym spektaklu. Jego rola polega na przygotowaniu zespołu do samodzielności.  

Podczas przedstawienia to oni są w świetle reflektorów, to oni podejmują decyzję, co zrobić, gdy zapomną kwestii, to oni dostają brawa publiczności.

 

Na tym polega empowerment.

Empowerment, który zwiększa satysfakcję i motywację zespołu. Podnosi jakość pracy. Zadowolenie z bycia razem. Rozwój wielu kompetencji.

Podnosi zaufanie do lidera.

Podnosi jego autorytet.

 

W prawdziwym empowermencie nie ma miejsca na postawę „braku”, tzn. myślenie w kategoriach utraty: „jeśli oddam ci władzę, to ja będę jej miał mniej”.

Jeśli oddasz władzę, twój zespół stanie się lepszy. Ty będziesz się mógł pochwalić silnym zespołem. Twój status wzrośnie. I paradoksalnie nawet wzrośnie twoja władza.

A więc oddanie władzy to nie utrata, to INWESTYCJA.

 

Wróć zatem do pytania z początku artykułu. 

Co się w tobie teraz pojawia, gdy wyobrażasz sobie, że oddajesz władzę zespołowi?

I co potrzebujesz zrobić, żeby to zrobić?