Skip to content

Szkolenia menedżerskie

Oferta szkoleniowa skierowana do menedżerów zarządzających zespołami pracowników.

Szkolenia Menedżerskie

Oferta szkoleniowa

Opis:

Firma to ludzie, którzy w niej pracują. Niestety nie zawsze są oni lojalni. Co sprawia, że pracownicy oszukują organizację i szefa i jak temu zapobiec? Jak budować ich lojalność i przywiązanie do
firmy? Dlaczego lojalny pracownik jest taki cenny? Budowanie lojalności zatrudnionych nie jest zadaniem łatwym, warto jednak nad tym pracować. Lojalny pracownik to nieoceniony zasób firmy, będący jej najlepszą wizytówką. Głównym celem szkolenia jest wsparcie menadżerów w zadaniu, jakim jest efektywne budowanie i wzmacnianie lojalności swoich podwładnych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Znają światowe trendy i dobre praktyki w zakresie zwiększania satysfakcji pracowników z pracy
 • Potrafią przeprowadzić praktyczną analizę czynników wpływających na lojalność swoich pracowników (wynagrodzenie, możliwości rozwoju, kultura firmy i inne)
 • Potrafią przeprowadzić analizę powodów braku zaangażowania pracowników i metody przeciwdziałania im
 • Wiedzą jak budować kulturę organizacyjną, która sprzyja lojalności i maksymalnemu zaangażowaniu pracowników
 • Wiedza jak reagować wobec pracowników, którzy chcą odejść z organizacji (Czy warto za wszelką cenę zatrzymywać pracowników? Czy warto dawać drugą szansę pracownikom, którzy odeszli z organizacji i teraz chcą do niej powrócić?)
Opis:

Szkolenie przeznaczone jest dla menadżerów chcących stosować coaching w swojej codziennej pracy do rozwijania potencjału swoich pracowników i osiągania przez nich jeszcze lepszych wyników. Szkolenie to pozwoli uczestnikom określić poziom swoich umiejętności wspierających prowadzenie coachingu oraz poznać praktyczne narzędzia Performance Coachingu, a także – poprzez ćwiczenia – nauczyć się ich stosowania. W trakcie szkolenia zajmiemy się m.in. zdefiniowaniem Performance Coachingu i jego funkcji, nauką przeprowadzania całego procesu coachingowego etap po etapie, informacją zwrotną w coachingu, a także zagadnieniem organizacji i logistyki spotkań coachingowych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Wiedzą w jaki sposób prowadzić rozmowy coachingowe mające na celu podnoszenie efektywności działania
 • Wiedza jak diagnozować i wzmacniać potencjał swoich pracowników
 • Wiedzą jak diagnozować i pracować ze słabszymi obszarami swoich pracowników

Opis:

Negocjacje to sztuka, której możemy się nauczyć, poznając kluczowe zasady przygotowania do negocjacji, prowadzenia spotkania negocjacyjnego oraz tworzenia kontraktu negocjacyjnego. Jak zatem prowadzić skuteczne negocjacje, które staną się jednocześnie elementem budowania długofalowej współpracy z klientami? Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami prowadzenia negocjacji partnerskich, budowania relacji z partnerem negocjacyjnym oraz możliwościami kreowania optymalnych opcji negocjacyjnych. Uczestnicy będą mieli również okazję przećwiczyć konkretne techniki negocjacyjne w symulacjach rozmów negocjacyjnych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Zwiększą swoją skuteczność negocjacyjną poprzez poznanie narzędzi profesjonalnego przygotowania do negocjacji (cele negocjacyjne, BATNA)
 • Poznają zasady dopasowania stylu negocjacji do sytuacji
 • Zwiększą umiejętności prezentowania propozycji negocjacyjnych oraz przekonywania do oczekiwanych ustępstw
 • Poznają sposoby kontrolowania emocji w czasie trudnych, stresujących momentów rozmów z partnerami negocjacji

Opis:

Proponowany warsztat, w odróżnieniu od klasycznych szkoleń w obszarze kierowania ludźmi, wychodzi poza umiejętności przywódcze, dotykając poziomu postawy, świadomości tego „kim jestem w roli lidera” po to, by głębiej zrozumieć wewnętrzne motywacje i intencje podejmowanych działań oraz ich wpływu na otoczenie biznesowe. Celem tego szkolenia jest diagnoza własnego potencjału lidera, „spotkanie się ze swoim wewnętrznym przywódcą”, uzyskanie świadomości słabych i silnych stron jako lider, swojego wpływu na ludzi z jego konsekwencjami oraz rozwój kluczowych kompetencji interpersonalnych. Uczestnicy będą mieli szansę uzyskać odpowiedź na pytanie „Co mogę zrobić by ‘nie burząc relacji’ budować autorytet prawdziwego lidera zespołu?”.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Wiedzą jaki mają potencjał, co go wyzwala i jak go wyrażają w organizacji
 • Mają większą świadomość intencji tego, co nimi kieruje przy podejmowaniu decyzji, kiedy działają automatycznie i jak to wpływa na innych
 • Wiedzą jak podnieść wewnętrzny autorytet, poczucie celowości, wpływu, skuteczności w kierowaniu zespołem
 • Mają świadomość i narzędzia wspierające budowanie trwałych relacji w zespole

Opis:

Zarządzanie menadżerami (managing managers) to temat wymagający wyjątkowej dojrzałości lidera i rozwiniętych umiejętności prowadzenia coachingu i mentoringu. Dobry menadżer tak
bowiem zarządza swoimi menadżerami, że przy poczuciu prawdziwego i skutecznego wsparcia, mają oni jednocześnie poczucie swobody i autonomii. W trakcie szkolenia oduczamy się „micromanagementu” i uczymy się prawdziwego empowermentu.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Potrafią inspirować menadżerów i zachęcać ich do tworzenia i realizowania prawdziwej wizji
 • Potrafią stosować narzędzia facylitacji menadżerskiej (coaching i mentoring)
 • Potrafią stosować narzędzia menadżerskiego empowementu (przeciwidziałanie micromanagementowi)
 • Potrafią stosować narzędzia motywowania menadżerów (jak zachęcać menadżerów do motywowania pracowników i bycia prawdziwym „role model” organizacji)

Opis:

Cechy zachowań menadżerów są w bardziej lub mniej świadomy sposób naśladowane w całej organizacji. Menadżerowie posiadający zdolność empowermentu zwykle czują się swobodnie w przekazywaniu władzy i podejmowania decyzji „w dół”, wspomagając tym samym efektywność pracy całej organizacji i relacje z klientami. Istnieje jednak cała grupa cech, które menadżer musi posiadać, by w pełni realizować koncepcję empowermentu (np. zdolność zaufania innym ludziom). Cechy te są widoczne na co dzień w zachowaniach menadżera, co zwrotnie kształtuje zachowania w całym zespole. Menadżer przyjmuje na co dzień różnorodne role, jednak to rola „wzoru do naśladowania” okazuje się często tą kluczową w budowaniu dobrej kultury organizacji. Szkolenie to ma na celu m.in. pomóc uczestnikom przyjrzeć się sposobom zapewnienia, że ich pracownicy podążają za właściwymi wzorcami zachowań, które konsekwentnie wzmacniają dobre wartości w organizacji.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Wiedzą w jaki sposób budować, wzmacniać i każdego dnia rozwijać swoją rolę jako osoby kształtującej pożądane wzorce
 • Wiedzą w jaki sposób budować i wzmacniać tzw. władzę osobistą a przez to budować autorytet wewnętrzny
 • Wiedzą w jaki sposób motywować pracowników poprzez pokazywanie im korzyści przyjmowania pewnej pozycji i podejmowania pewnych decyzji

Opis:

Executive coaching to proces, w którym coach pracuje indywidualnie z menadżerem nad zdiagnozowanymi obszarami rozwoju lub diagnozuje je wspólnie z nim. Potrzeba stosowania takiej formy coachingu wzięła się m.in. z faktu, że od menadżerów wyższego i najwyższego szczebla wymaga się posiadania i stosowania w praktyce szerokiej gamy kompetencji – zarówno w zakresie umiejętności twardych, jak i w zakresie umiejętności miękkich (zarządzania zasobami ludzkimi, budowania zespołu, motywowanie oraz rozwijania pracowników). Choć w większości menadżerowie posiadają te kompetencje, to nie zawsze stosują je skutecznie i w wystarczającym stopniu – często mają trudności w przekazywaniu informacji zwrotnej, delegowaniu zadań czy też skutecznym ustalaniu celów. Najlepszą i sprawdzoną odpowiedzią na tego typu sytuacje jest executive coaching.

Specyfika szkolenia:

Menadżerowie pracują z coachem nad rozwojem swoich indywidualnych zdolności i predyspozycji – w trakcie sesji jeden na jeden następuje głęboka praca nad kształtowaniem postaw, ale także rozwojem kompetencji.