Skip to content

Bio:

Agnieszka ma 20-letnie doświadczenie w obszarze Zarządzania zasobami ludzkimi dzięki pracy w międzynarodowych korporacjach w różnych branżach (produkcja, retail, outsourcing, SSC). Posiada również 15-letnie doświadczenie na stanowisku menedżerskim. 

Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na wydziale zarządzania UJ w Krakowie oraz studia Executive MBA w Polish Open University w Warszawie, a także akredytowaną przez ICF szkołę coachingu CoachWise w Warszawie. Agnieszka specjalizuje się w projektach związanych z rozwojem kompetencji liderskich.

Od 2005 roku prowadzi szkolenia i warsztaty z przywództwa i zarządzania zespołami dla menedżerów i liderów różnych szczebli zarządzania. 

Tematyka jej warsztatów dotyczy kwestii budowania zespołów, budowania autorytetu, komunikacji w zarządzaniu, motywacji, coachingowego stylu zarządzania, a także innych umiejętności interpersonalnych: wzmacniania asertywności, skutecznej komunikacji w codziennej pracy, efektywności osobistej, budowania warsztatu trenera wewnętrznego.

 Jako praktyk HR i coach wspiera menedżerów i liderów w wielu procesach zarządczych m.in. takich jak: zmiany organizacyjne, budowanie strategii, budowanie relacji biznesowych wewnątrz i na zewnątrz organizacji. 

Od kilku lat szczególnie aktywnie wspiera kobiety-menedżerki wzmacniając ich pewność siebie, poczucie wpływu i efektywność osobistą w roli liderki.

Zobacz także: