Skip to content

Zmotywuj mnie liderze !

ZMOTYWUJ MNIE SZEFIE!

„Jak mam motywować ludzi, żeby im się chciało?”, pytają menedżerowie na szkoleniach.

Nie zawsze będzie im się chciało.

Motywacja to nie jest wzbudzanie entuzjazmu do wszelakiego rodzaju zadań, które pojawiają się na horyzoncie.

 

Czy jako menedżer lubisz wszystkie swoje zadania? Na pewno nie. Ja, jako HR Manager, nie znosiłam raportowania, ale było to częścią mojego zakresu obowiązków. Nie wykonywałam ich z przyjemnością, ale świadomością ich celu i znaczenia.

 

Twoi ludzie też nie kochają wszystkich swoich zadań. I nie licz na to, że wzbudzisz w nich entuzjazm do ich wykonywania. Nie na tym polega twoja rola.

Ważne, abyś tłumaczył sens wykonywanego zadania, szerszą perspektywę, aby twoi ludzie poczuli, jaki mają wkład w realizację celów działu i firmy. Odpowiedz im na podświadomie zadawane sobie pytanie: Co sprawia, że jestem potrzebna/y?

 

Druga kwestia to wewnętrzne potrzeby. Każdy z nas ma swoje. Determinują one nasz sposób życia, pracę, pasje. To są właśnie motywatory. Według ekspertów liczba motywatorów jest stała i wszyscy ulegamy tym samym, ale w różnym stopniu. 

I może się okazać, że dwójka członków twojego zespołu jest motywowana przez rozwój, ale Zenek będzie chciał specjalizować się w jakiejś wąskiej dziedzinie i poszerzać swoją wiedzę ekspercką, a Zosia będzie zainteresowana udziałem w projektach, w których rozwinie się jako lider zespołu. I jedno i drugie poszerza kompetencje.

Jako menedżer musisz wspierać Zosię i Zenka w rozpoznaniu, na czym polega ich chęć do rozwoju i jaki aspekt tego motywatora jest najważniejszy. Ważne, aby Zenka nie przekonywać do awansu na lidera, bo akurat mamy wakat, a on świetnie tłumaczy innym zawiłości procesu i aby z Zosi nie robić specjalisty, bo najsprawniej w zespole obsługuje system. 

Aby sprawnie motywować ludzi i zachęcać ich do wykonywania zadań, które niekoniecznie wzbudzają ich euforię, przede wszystkim ROZMAWIAJ.

Poznawaj swoich ludzi, ich potrzeby. Bądź ciekawy, jak zmienia się ich perspektywa motywatorów w zależności od okoliczności. Zadawaj pytania i zbieraj feedback o sobie jako liderze. I dostosowuj swoje działania do tych zmiennych.

Motywowanie to dynamiczny proces, a nie zaplanowany blok aktywności w każdy wtorek od 10.00 do 13.00.

Pamiętaj, motywujesz, albo demotywujesz swoją postawą i przykładem w każdej minucie bycia liderem

Agnieszka Piotrowska
Menedżer HR z 21-letnim doświadczeniem branżowym, trener biznesu specjalizujący się w szkoleniach liderskich.