Skip to content

5 sposobów na empatię.

5 sposobów, jak być bardziej empatycznym liderem. 

W trudnych czasach ludziom łatwo jest paść ofiarą swoich niepokojów i lęków, co jest naturalną reakcją na przedłużający się stres i niepewność. W miejscu pracy oznacza to, że bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy liderów, którzy są empatyczni — którzy potrafią rozumieć potrzeby innych i działać zgodnie z nimi. Kiedy ludzie czują się widziani, słyszani i zrozumiani, czują się silniejsi i bardziej zaangażowani. 

Oto 5 sposobów, jak wzmocnić swoją liderską empatię:

Przywódcy empatyczni słuchają uważnie. Słuchanie to jedna z najważniejszych umiejętności wielkich liderów. Zbyt często, gdy inni mówią, słuchamy tylko połowicznie – oceniamy to, co ktoś mówi, przygotowujemy swoją odpowiedź, przerywamy. Rozwiązaniem tych złych nawyków jest praktykowanie uważnego słuchania. Zamknij laptopa, jeśli masz kogoś przed sobą, odłóż telefon, wyłącz powiadomienia i skup swoją całą uwagę na rozmówcy. 

Przywódcy empatyczni są w ciągłym kontakcie. To kluczowe dla budowania relacji, a dobre relacje są twoim największym zasobem w czasach niepokoju i zmienności. Jednym z twoich głównych priorytetów jako empatycznego przywódcy w czasie kryzysu jest pokazanie, że Ci zależy, a stały kontakt z ludźmi jest na to sposobem.

Przywódcy empatyczni komunikują się otwarcie i w sposób spójny. Ważne jest, abyś jak najwcześniej komunikował/a to, co wiesz, szczerze i jasno. Bądź spójny/a w swoich słowach i czynach. Gdy brak wiarygodnej, regularnej komunikacji, pojawiają się plotki, które mogą osłabiać zaangażowanie twoich ludzi. 

Przywódcy empatyczni doceniają innych. Niezależnie od tego, czy jest to małe słowo uznania, zwykłe „dziękuję” za dobrze wykonaną pracę, czy ogłoszenie lub e-mail potwierdzający czyjś wysiłek , to zawsze ma pozytywny wpływ na motywację ludzi. Pamiętaj, aby doceniać i chwalić nie tylko efekt, ale także wysiłek. 

Przywódcy empatyczni są empatyczni dla samych siebie. Nie możesz dać tego, czego nie masz – jeśli nie akceptujesz swoich emocji, nie traktujesz samego/ej siebie z troską i dobrocią, nie dziękujesz samemu/ej sobie za osiągnięcia i wysiłek, trudno będzie ci przyjmować taką postawę wobec innych. Aby okazywać empatię innym, trzeba też otoczyć nią siebie. 

Empatia nie oznacza brania odpowiedzialności za czyjeś doświadczenia i emocje. Empatia to zrozumienie cudzych doświadczeń i odpowiedzenie na nie ze współczuciem i troską, tak, aby zapewnić drugiej osobie przestrzeń do odnalezienia siły w trudnościach. To jedna z najważniejszych kompetencji, jaką potrzebujesz rozwijać jako lider, aby móc skutecznie wspierać swój zespół w czasach niepewnych i zmiennych.

Agnieszka Piotrowska
Menedżer HR z 21-letnim doświadczeniem branżowym, trener biznesu specjalizujący się w szkoleniach liderskich.