Skip to content

Oferta online

Rozwijaj kompetencje i nabywaj nowe umiejętności zdalnie. Poznaj naszą ofertę szkoleń zdalnych dla Ciebie i Twojego zespołu.

Szkolenia Online

Web@kademia Lidera:

Pracujecie rozproszeni w różnych lokalizacjach w Polsce lub na świecie? Wasi pracownicy pracują dużo zdalnie?

Jeśli chcesz wspierać i rozwijać swoją kadrę liderską, ale szkolenia stacjonarne są u Was trudne lub niemożliwe do zrealizowania, mamy dla Was idealne rozwiązanie!

WEB@kademia Lidera to kompleksowy program przygotowujący do efektywniejszego, bardziej świadomego i skutecznego pełnienia roli lidera / managera, realizowany w 100% zdalnie.

Ramowy plan Web@kademii Lidera

 • Moduł 1: Leadership
 • Moduł 2: Motywowanie
 • Moduł 3: Zarządzanie zmianą
 • Moduł 4 : Zarządzanie sobą i pracownikami w czasie
 • Moduł 5: Zarządzanie zdalne i delegowanie

Sesje podsumowujące – MASTERMIND 1

 • Moduł 6: Efektywna komunikacja w roli lidera
 • Moduł 7 : Asertywnośc lidera
 • Moduł 8: Kompetencje międzykulturowe
 • Moduł 9: Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi
 • Moduł 10: Budowanie efektywnej kooperacji i mediacje liderskie

Sesje podsumowujące – MASTERMIND 2

Korzyści

 • Poszczególne moduły merytoryczne realizowane są w małych, warsztatowych grupach, w sposób maksymalnie angażujący i interaktywny

 • Moduły merytoryczne trwają 3h i są maksymalnie praktyczną ”pigułką” najważniejszej wiedzy i narzędzi
   
 • Każdy moduł poprzedzony jest zaprojektowanym przez trenerów zadaniem przygotowawczym (pre-work) i zakończony praktycznym zadaniem implementacyjnym z indywidualną informacją zwrotną od trenerów

 • Dodatkowo, w połowie i na zakończenie WEB@kademii uczestnicy mają możliwość praktycznej pracy nad swoimi wyzwaniami i trudnymi przypadkami w trakcie sesji „mastermind”

Oferta szkoleniowa

Opis:

Szkolenie ma na celu przybliżyć uczestnikom tematykę komunikacji międzykulturowej w biznesie oraz podstawowe różnice między kulturami i wynikające z tego potencjalne wyzwania w kontekście kontaktów z klientami i współpracownikami. Głównym celem szkolenia jest nie tylko zwrócenie uczestnikom uwagi na występujące różnice międzykulturowe, ale przede wszystkim dostarczenie im konkretnych narzędzi budowania zrozumienia, porozumienia i partnerskich relacji, mimo występowania owych różnic. Uczestnicy poznają zagadnienia związane z odmiennymi systemami wartości, stylami komunikacji oraz stosunkiem do zagadnień takich jak hierarchia, czas i płeć, jak również podstawowe zasady etykiety biznesu międzynarodowego. Szczególny nacisk zostanie położony na wypracowanie praktycznych, możliwych do stosowania na co dzień zasad i wskazówek w komunikacji z przedstawicielami poszczególnych kręgów kulturowych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Znają praktyczne zastosowanie tzw. wymiarów kultury (m.in model Gestelanda; budowanie relacji i współpraca w kulturach indywidualistycznych i kolektywistycznych)
 • Potrafią efektywniej radzić sobie z tzw. szokiem międzykulturowym oraz z najpopularniejszymi błędami, barierami i stereotypami w komunikacji międzykulturowej
 • Posiadają niezbędny zestaw zasad i wskazówek dotyczących efektywnej komunikacji i współpracy z przedstawicielami różnych kręgów kulturowych

Opis:

Szkolenie ma na celu usprawnienie komunikacji i współpracy z klientami i współpracownikami z Indii. Nacisk położny zostanie tu na dogłębne zrozumienie różnic we wzorcach komunikacji „wschodu’” i „zachodu’”, najczęstsze nieporozumienia w komunikacji z Indusami (np. komunikowanie „tak” i „nie”, przekazywanie złych wieści i dawanie negatywnej informacji zwrotnej) oraz na wypracowanie praktycznych wskazówek jak unikać nieporozumień i barier w komunikacji ze współpracownikami z Indii. Uczestnicy poznają również kulturowe zaplecze i praktyczne implikacje różnic międzykulturowych w stylach zarządzania i związane z nimi wyzwania we współpracy z Indusami- zarówno w kontekście kontaktów bezpośrednich, jak i zespołów wirtualnych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Rozumieją kulturowo uwarunkowane przyczyny najczęstszych nieporozumień w komunikacji z Indusami (komunikowanie „tak” i „nie”, przekazywanie „złych wieści”, dawanie negatywnej informacji zwrotnej)
 • Znają praktyczne wskazówki jak unikać nieporozumień i barier w komunikacji ze współpracownikami z Indii (jak poprawnie odczytywać przekazywane przez Indusów komunikaty, jak efektywniej formułować swoje prośby itp.)
 • Rozumieją międzykulturowe różnice w stylach zarządzania i wzorcach relacji z przełożonymi (praktyczne różnice dzielące kultury o wysokim i niskim dystansie władzy, co dla Indusów oznacza empowerment, proaktywność, pochlebstwa etc.)

Konsultacje indywidualne

Ty lub Twoi pracownicy potrzebujecie bardziej indywidualnego wsparcia w rozwoju i w zmierzeniu się z wyzwaniami codziennej pracy?

Zapraszamy do skorzystania z indywidualnych sesji coachingowych, mentoringowych i/lub konsultingowych z naszymi ekspertami.  Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że sesje indywdualne mogą być z sukcesem realizowane w formie online, stacjonarnie lub w formie łączonej. Nasi trenerzy elastycznie dostosują się do sytuacji i Twoich potrzeb.

Webinary

Webinary przygotowane przez zespół ekspertów VDG to zajęcia online przeznaczone dla liderów, menedżerów, ale także i pracowników chcących  odnaleźć się w realiach pracy zdalnej. Stres, kryzys, praca zdalna – to nowe wyzwania, z którymi pomagamy się zmierzyć, przedstawiając efektywne narzędzia i techniki.

webinar
webinary online

1. Zarządzanie 3R: Remotely for Results and Relations

Ten webinar skierowany jest do liderów i menedżerów, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności i poszerzyć repertuar technik zarządzania zdalnego, by wspierać swoje zespoły w osiąganiu jak najlepszych rezultatów nawet wtedy, gdy członkowie zespołu nie spotykają się twarzą w twarz.

webinar
webinary online

2. Jak przeprowadzić zespół przez zmiany i kryzys

Głównym celem webinaru jest uświadomienie uczestnikom mechanizmów przechodzenia ludzi przez zmianę i kryzys oraz działań, jakie lider może i powinien podjąć w sytuacjach trudnych i kryzysowych, żeby skutecznie przeprowadzić przez nie zespół.

webinar
webinary online

3. Siedem zasad skutecznej pracy z domu

W trakcie warsztatu uczestnicy poznają nie tylko techniki podnoszenia efektywności działania, ale też otrzymają narzędzia zarządzania swoimi emocjami i automotywacją, co w przypadku dłuższego utrzymywania się pracy zdalnej może być dla nich ważnym wyzwaniem.

webinar
webinary online

4. Zarządzanie stresem w sytuacji zmiany i niepewności

Stres wywołany zmianą sytuacji życiowej oraz obawami o najbliższych będzie nieobojętny dla kondycji pracowników. Celem tego webinaru jest wsparcie uczestników w sytuacji nieuchronnych napięć, by mogli przechodzić przez nie jak najłagodniej.